Μέλι και ομορφιά

Το μέλι όπως τρέφει το σώμα, έτσι τρέφει και το δέρμα και για αιώνες χρησιμοποιούταν σε παρασκευάσματα σχετικά με την ομορφιά.

Details

Μελι & Διατροφη

Εδώ θα αναφερθούμε στο μέλι σαν τροφή και κάποιος γενικούς κανόνες που πρέπει να σεβαστούμε για την σωστή αποθήκευση, συντήρησή και χορήγησή του.

Details