Μέλι Ελάτου Βυτίνας

Το Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια είναι το μοναδικό ελληνικό μέλι με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).

Η μοναδικότητα του μελιού αυτού γίνεται διακριτή άμεσα αφού είναι πολύ παχύρευστο και με χρώμα υπόλευκο.

Το δικό μας έχει σταθερά την κλασική γεύση του συγκεκριμένου μελιού.

Μέλι με οπαδούς σε όλο τον κόσμο.