Μελόρακο

Πίνεται μετά την δύση του Ηλίου… με όμορφα λόγια!!!

Παραδοσιακό οικογενειακό ποτό

Φτιάχνεται εδώ και 3 γενιές..

Σήμερα παράγεται με τον ίδιο τρόπο σε συνθήκες ISO, στο συσκευαστήριό μας.

Category: